دموی ویدیویی آقاجوگشت

هرچند کارکرد اصلی برنامه آقاجوگشت، راهنمای صوتی گردشگری می باشد و در آن اطلاعات مورد نیاز گردشگران داخلی از جاذبه های گردشگری مهم، به صورت صوتی ارائه می گردد.اما به دلیل کاربردی تر شدن این برنامه، امکانات دیگری نیز به آن افزوده شده است. این ویژگی ها عبارتند از:

  • موقعیت جاذبه های گردشگری هر مقصد روی نقشه
  • اقامتگاه های نزدیک هر مقصد گردشگری
  • تورهای یک روزه نزدیک تهران

در ادامه دموی این ویژگی ها ارئه شده است:

 .

 

  • راهنمای صوتی جاذبه های گردشگری

 

.

 

 

  •  موقعیت جاذبه های گردشگری هر مقصد روی نقشه

 

.

 

 

  • اقامتگاه های نزدیک هر مقصد گردشگری

 

 

.

 

  • تورهای یک روزه نزدیک تهران