اسرار آثار تاریخی در راهنمای صوتی آقاجو گشت

داستان نبش قبر کریم خان و انتقال جسد او، جابجایی بقایای پیکر ابوعلی سینا وعکاسی از جمجمه او، نحوه تولید یخ در یخچال های گلی کرمان، راز نهان گنج نامه همدان، راز 666 میخ در درب مسجد آقابزرگ کاشان، زمان جادویی رویت طرح طاووس در گنبد مسجد شیخ لطف الله و ... نمونه هایی از اسرار جاذبه تاریخی ایران هستند. آقاجوگشت این اسرار را برای شما بازگو خواهد کرد تا از سفر خود به این جاذبه های تاریخی لذت بیشتری ببرید. 

 در زیر نمونه هایی از این راهنمای صوتی با محوریت اسرار جاذبه های تاریخی ارائه شده است.

 

  •  باغ فین کاشان:

  •   غار نمکی زنجان:

  • برج طغرل شهر ری: