معماری در راهنمای صوتی آقاجو گشت

سیستم گرمایش حمام های تاریخی، مهندسی جریان آب درفواره های باغ ها ایرانی، سیستم آبرسانی و تهویه خانه های تاریخی و شهرهای زیر زمینی، هنرانعکاس نور و صدا در مساجد ایرانی و ده ها معجره دیگر معماران ایرانی، نشان از تداوم هنر معماری در سرزمین ایران است. نام های همچون علی مریم کاشانی، معمار خانه بروجردی ها و طباطبایی ها و تیمچه امین الدوله و همچنین هوشنگ سیحون، معمار بنای یادبود آرامگاه بوعلی‌سینا و طراح آرامگاه‌های خیام، نام های درخشان در آسمان معماری این سرزمین هستند.پرداختن به اسرار معماری جاذبه های گردشگری، سرلوحه راهنمای گردشگری آقاجو گشت می باشد.  

در زیر نمونه هایی از این راهنمای صوتی با محوریت معماری ارائه شده است. 

 

  • مسجد کبود تبریز:

  •  کلیسای وانک:

  • تکیه معاون الملک: