ویژگی های خاص جاذبه های گردشگری در آقاجوگشت

بزرگترین آینه ایران، قاره آفریقا در ایران، تنها مسجد پنج طبقه جهان، بلندترین بادگیر جهان،بزرگترین بازار سرپوشیده جهان، تنها رویشگاه گل سوسن چلچراغ در جهان، فیروزه اسلام، بزرگترین تکیه مینیاتوری جهان، بزرگترین سنگ نبشته جهان و ... صدها ویژگی منحصر به فرد دیگراز جاذبه های گردشگری ایران را با آقاجوگشت بشنوید.

در زیر نمونه هایی از این راهنمای صوتی با محوریت ویژگی های خاص ارائه شده است.  

 

  • بزرگترین آینه ایران:

  •  فیروزه اسلام:

  • بزرگترین سنگ نبشه جهان: